RAČIA FARMA

Raky2

Projekt záchranného chovu raka riečneho sa vo Vodnom svete v Sebedraží pri Prievidzi pripravoval od roku 2009. Po úvodných projekčných prácach nasledovala dvojročná etapa výstavby prírodných kamenných sádok a obvodového potôčika. Našim cieľom bolo vytvoriť čo možno najpôvodnejšie prírodné prostredie na chov a reprodukciu tohoto chráneného živočícha. V októbri 2012 bola chovná stanica sprístupnená verejnosti. Už v úvode, tesne po otvorení „Račej farmy" pozitívne na existenciu takéhoto zariadenia zareagovalo nielen množstvo médií regionálneho i celoslovenského významu, ale aj niekoľko stoviek návštevníkov areálu a exkurzií zo základných a stredných škôl. V roku 2013 navštívilo jej priestory viac ako 3000 návštevníkov. Základné chovné stádo sa v tomto roku zároveň rozrástlo o takmer 2000 narodených mláďat. Vidieť živé exempláre rakov riečnych v ich prirodzenom prostredí žiaľ už teraz nemôžu naši návštevníci zažiť. Žiaľ teraz máme z dôvodu zníženého prietoku vody RAČIU FARMU - Záchranný chov rakov uzatvorenú. Túto sezónu sa snažíme všetkých rakov nechať žiť vo veľkých jazerách ktoré máme o dosť hlbšie a tým aj chladnejšie. Držte nám palce, onedlho sa budeme snažiť opäť otvoriť záchranný chov raka riečneho u nás na RYBNÍOCH v SEBEDRAŹÍ.

RaciaFarmaDeti

Rak vo vode

Vo Vodnom svete môžete rakov aj ochutnať. Raky, ktoré u nás ponúkame sú dovážané v mrazenom stave zo zahraničia. Ochutnať môžete túto delikatesu buď ako "Račiu chuťovku" vo forme čistého račieho mäska, ktoré zapekáme v bylinkovom másle, ktorú ponúkame na originálnych račích zapekacích myskách (cena 3.90€), alebo ako "Račiu párty", ktorá predstavuje porciu 30 kusov celých varených rakov v cene 29€.

Raciky001Raciky008